ข้าวเสื่อมล้นโกดังเอกชนร้องรับมอบไม่ได้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา กรมฯได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ว่าไม่สามารถรับมอบข้าว หรือขนข้าวออกจากโกดังได้ เพราะข้าวในโกดังที่นำมาเปิดประมูลนั้น คุณภาพเสื่อมไปมาก ไม่ตรงกับที่ประกาศในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ (ทีโออาร์)

การเปิดประมูล ดังนั้นจึงต้องการให้กรมฯ แก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วน เพราะหากไม่สามารถรับมอบข้าวได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ เนื่องจากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลนั้น อาจไม่มีข้าวไปส่งมอบให้คู่ค้า ทำให้อาจผิดสัญญากับคู่ค้าได้ ขณะนี้ ภาคเอกชนหลายราย ร้องเรียนมายังกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ว่าข้าวที่ซื้อไปนั้น ไม่ได้คุณภาพจริง เช่น

ซื้อข้าวเกรดส่งออก ที่ผ่านมาตรฐาน แต่เวลาที่จะขนข้าวออกจากโกดัง กลับเจอข้าวเกรดซี เป็นข้าวเสื่อมปะปนอยู่ด้วย ซึ่งมีทั้งข้าวที่อยู่ในคลังที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และคู่สัญญาขององค์การเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเร็วๆ นี้ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว มาหารือ เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา กรมฯได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ว่าไม่สามารถรับมอบข้าว หรือขนข้าวออกจากโกดังได้ เพราะข้าวในโกดังที่นำมาเปิดประมูลนั้น คุณภาพเสื่อมไปมาก ไม่ตรงกับที่ประกาศในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ (ทีโออาร์)

การเปิดประมูล ดังนั้นจึงต้องการให้กรมฯ แก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วน เพราะหากไม่สามารถรับมอบข้าวได้ จะก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ เนื่องจากภาคเอกชนที่ชนะการประมูลนั้น อาจไม่มีข้าวไปส่งมอบให้คู่ค้า ทำให้อาจผิดสัญญากับคู่ค้าได้ ขณะนี้ ภาคเอกชนหลายราย ร้องเรียนมายังกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ว่าข้าวที่ซื้อไปนั้น ไม่ได้คุณภาพจริง เช่น

ซื้อข้าวเกรดส่งออก ที่ผ่านมาตรฐาน แต่เวลาที่จะขนข้าวออกจากโกดัง กลับเจอข้าวเกรดซี เป็นข้าวเสื่อมปะปนอยู่ด้วย ซึ่งมีทั้งข้าวที่อยู่ในคลังที่เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และคู่สัญญาขององค์การเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเร็วๆ นี้ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว มาหารือ เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว

Leave a Reply