วุฒิสภาสหรัฐฯ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกเป็นบุคคลแบบอย่าง

1_598วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เว็บไซต์รัฐสภาสหรัฐ ได้เผยแพร่มติเทิดพระเกียรติของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย และแสดงความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งของสหรัฐฯ และทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์

ใจความบางส่วนระบุว่า ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นบุคคลแบบอย่างและทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงทรงเป็นที่เคารพรักของชาวไทยและพสกนิกรทั่วทั้งโลก ซึ่งเมื่อปี 2549 องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์แห่งสหประชาชาติแด่พระองค์ เพื่อยกย่องในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา และในปี 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกแด่พระองค์ อีกด้วย
พระองค์ทรงเป็นมิตรที่ได้รับการไว้วางใจของสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ ทำให้ทั้งสองประเทศยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน และจากการเผชิญหน้าภัยต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้สหรัฐและไทยใกล้ชิดขึ้น ดังนั้นวุฒิสภาจึงมีมติดังนี้

(1) เชิดชูพระจริยวัตร ความเป็นผู้นำ และการครองสิริราชสมบัติตลอด 70 ปีที่น่าจดจำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทย

(2) แสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้ง ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และต่อประชาชนชาวไทย จากการสูญเสียครั้งใหญ่นี้

(3) เฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วม ตลอดประวัติศาสตร์ทางการทูตยาวนาน 183 ปี และความเป็นหุ้นส่วนในหลายด้าน ที่ส่งผลดีต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

(4) น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบราชบัลลังก์

(5) สร้างรากฐานการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งต่อกัน ที่พัฒนาเรื่อยมาตลอดรัชสมัยพระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งหวังที่จะหยั่งลึกไมตรีที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหรัฐฯ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาและรายละเอียดของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่เว็บไซต์ congress.gov

2_454

Leave a Reply