ตำนาน เรื่องเล่า

ตำนาน ประเทศไทย

ตำนานของไทย

ท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร

ผีถ้วยแก้ว การะเล่นสื่อวิญญาณ

ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

  • ท้าวแสนปม พญานาค

    มีลักษณะเป็นงูใหญ่ที่มีหงอน

สำรวจประเทศไหนบ้างยังคงมีระบบการเกณฑ์ทหาร

มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีระบบการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้กองทัพจากประชาชน ขณะที่บางประเทศมีการเรียกร้องให้ผู้หญิงเข้าร่วมทำหน้าที่รับใช้ชาติเช่นกัน

แม้ว่าในหลายประเทศทั่วโลกมีการยกเลิกการบังคับเกณฑ์บุคคลหรือประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้ารับใช้กองทัพทหาร เปลี่ยนเป็นการรับสมัครบุคคลผู้ที่สนใจทำงานหรือเป็นทหาร และมีเงินเดือนรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พึ่งมีเช่นการประกอบอาชีพต่างๆ แต่ก็ยังมีอีกประเทศทั่วโลกอีก 27 ประเทศที่ยังคงระบบการ ‘บังคับ’ ให้บุคคลผู้มีอายุถึงเกณฑ์ที่ทางรัฐกำหนดต้องเข้าเป็น ‘ทหาร’ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของประชาชน

อาร์เมเนีย ออสเตรีย เบลารุส อาเซอร์ไบจาน เบอร์มิวด้า บราซิล เมียร์มาร์ โคลัมเบีย ไซปรัส เดนมาร์ค อียิปต์ ฟินแลนด์ กรีซ อิหร่าน อิสราเอล เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ เม็กซิโก นอร์เวย์ รัสเซีย สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตูนิเซีย ตรุกี ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ รายชื่อประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่ยังคงมีการเกณฑ์ทหารของประชาชนทั้งชายและหญิง

กองทหารเกณฑ์ทั้งชายและหญิง

ในเกาหลีเหนือ การเกณฑ์ทหารจะมีทั้งประชากรชายและหญิง ซึ่งผู้ชายจะต้องเข้ารับใช้กองทัพเกาหลีเหนือเป็นระยเวลา 10 ปี ขณะที่ประชากรหญิงทุกคนของเกาหลีเหนือ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้ว จะต้องเข้ารับใช้กองทัพจนถึงอายุ 23 ปี ซึ่งกฎดังกล่าวทำให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีทหารในกองทัพกว่า 6 ล้านคน m8bet ซึ่งมีทหารจำนวนแค่ 900,000 กว่าคนเท่านั้นที่เป็นทหารอาชีพ อีกกว่า 5.5 ล้านคนนั้นเป็นทหารกองประจำการที่มาจากการเกณฑ์

และในอิสราเอล เป็นประเทศแรกๆ ที่มีการเกณฑ์ทหารทั้งหญิงและชาย แต่ทั้งนี้พลทหารหญิงในอิสราเอลก็มีข้อจำกัดบางประเทศโดยเฉพาะในหน้าที่บางอย่างที่ผู้หญิงไม่สามารถกระทำได้ เช่นการขับเครื่องบินเป็นต้น แต่ในปี 1994 หลังจากที่มีการเรียกร้องถึงบทบาทและข้อจำกัดต่างๆ ของทหารหญิง ทำให้ปัจจุบันทหารหญิงของกองทัพอิสราเอลสามารถกระทำหน้าที่หรือสิ่งต่างๆได้เสมอภาคเท่าเทียมกับทหารชาย

อย่างไรก็ตามในอิสราเอล ผู้หญิงที่มีครอบครัวและมีลูก ผู้หญิงที่ประกอบอาชีพพยาบาล หรือผู้ที่เป็นที่เป็นนักบวชในศาสนา เหล่านี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ

ขณะที่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก อย่างนอร์เวย์ ก็มีการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกัน โดยประชาชนชายที่มีอายุระหว่าง 19 – 44 ปี ต้องเข้ารับใช้ชาติเป็นทหาร และเมื่อปี 2016 ทางรัฐบาลนอร์เวย์ก็ออกกฎหมายให้ประชาชนนอร์เวย์ทุกคนทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 19 – 44 ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรมกับกองทัพ เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม

การเกณฑ์ทหารในแต่ละประเทศนั้นอกเหนือจากปัจจัยด้านความมั่นคงแล้ว การเกณฑ์ทหารยังส่งผลถึงงบประมาณด้านการทหารที่ทางกองทัพของแต่ละประเทศจะได้รับเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าฝึกอบรม รวมไปถึงการลงทุนด้านอาวุธต่างๆที่เพิ่มขึ้นของทัพด้วย