ตำนาน เรื่องเล่า

ตำนาน ประเทศไทย

ตำนานของไทย

ท้าวแสนปม จ.กำแพงเพชร

ผีถ้วยแก้ว การะเล่นสื่อวิญญาณ

ผีเปรต สัตว์นรกในห้วงกรรม

  • ท้าวแสนปม พญานาค

    มีลักษณะเป็นงูใหญ่ที่มีหงอน

ราศีตุลย์ (Libra)

ราศีตุลย์

ราศีตุลย์ เป็นชื่อของกลุ่มดาวในจักรราศีที่แตกต่างไปจากชื่อของกลุ่มดาวจักรราศีอื่น ๆ เพราะสัญลักษณ์ของกลุ่มราศีตุลย์เป็นรูปคันชั่งที่เป็นของใช้ที่ไม่มีชีวิต ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มดาวจักรราศีอื่นๆที่มีสัตว์เป็นชื่อหรือสัญลักษณ์ ซึ่งคันชั่งนี้ถือเป็นเครื่องมือที่เทพธิดาแห่งความยุติธรรม ที่ชื่อว่า เทพีแอสเตรีย ในราศีกันย์ ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจวัดความเที่ยงธรรมในโลกมนุษย์ กลุ่มดาวคันชั่งถือเป็นกลุ่ Read More