เกี่ยวกับเรา

เว็บนี้เป็นเว็ปเกี่ยวกับตำนานเล่าขานต่างๆ ที่เป็นความเชื่อของแต่ละมุมโลก ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีทั้งตำนานของไทย ตำนาน12นักษัตร และตำนานสัตว์ในนวนิยาย ซึ่งให้ผู้ใช้ที่สนใจเรื่องพวกนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าดู ว่าแต่ละตำนาน มีความสำคัญว่าอย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับคนในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างดี